Sosyal hayat, insanlar için bir zorunluluktur; insan, yaratılışı gereği hayatını tek başına değil, toplum içinde sürdürür. Toplumun varlığını sürdürebilmesi ise, ancak belli kurallara uyulmasıyla mümkün olabilir. Toplumsal hayat, insana bir takım yükümlülükler getirmekte ve bu yükümlülükler, emir veya yasak şeklinde toplumsal hayatı düzenleyen kurallarda somutlaşmaktadır.  Tüm hukuk kurallarının amacı, sosyal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder.

Ceza hukuku günümüzde suç teşkil eden haksız fiillere uygulanacak yaptırımları ile suçlunun topluma yeniden kazanılması yanında onarıcı adalet gereği mağdur ve suçtan zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi, bu meyanda uzlaşmanın sağlanması, psikolojik ve adli destek sağlanması konularını düzenleyen normlar bütünüdür. Ceza hukuku da diiğer hukuk alanları gibi özel bir uzmanlık olduğu için, bu konuda profesyonel bir danışmanlık ve yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: