PRATİK ÇÖZÜM
DÜRÜSTLÜK
MEMNUNİYET
BİZ KİMİZ?

DÜNDEN BUGÜNE…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2009-2013 seneleri arasında hukuk öğrenimi gören Av. Mehmet Yavuz Bağcı, 2013-2014 seneleri arasında avukatlık stajı yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapan Av. Mehmet Yavuz Bağcı, 2019 senesinde “Mevzuatta ve Yargısal İçtihatta Şehircilik İlkeleri” tezini savunarak mezun olmuştur.

TEMEL FAALİYET SAHALARIMIZ

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk alanına iş hukuku denilmektedir. Gelişmelerle işçi haklarını ve kişiliğini tanıyan günümüz anlamında iş hukuku doğmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik bir hukuk dalı olmaktan çok bir sosyal programlar ve politikalar bütünüdür. Burada asıl hedef, insanların belirli sosyal risklere karşı ekonomik güvenliklerinin ve sosyal adaletin sağlanmasıdır.

SÖZLEŞME HUKUKU

Genel itibariyle Borçlar Hukukunun bir alt dalı olan Sözleşme Hukuku, sözleşme kuruluşu aşamasında ileri sürülen icap ve kabul beyanları, sözleşme müzakereleri, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun hür irade beyanları ile kurulan ve tarafları sözleşme hükümleri ile sadık kalması konularını ele alan bir hukuk alanıdır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku günümüzde suç teşkil eden haksız fiillere uygulanacak yaptırımları ile suçlunun topluma yeniden kazanılması yanında onarıcı adalet gereği mağdur ve suçtan zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi, bu meyanda uzlaşmanın sağlanması, psikolojik ve adli destek sağlanması konularını düzenleyen normlar bütünüdür.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici kavramı esas olarak, yüzyılımızın ortaya çıkardığı bir kavramdır. 19.yüzyıl sanayi inkılabının seri üretime geçişinin had safhaya ulaştığı yıllardır. Üretimde görülen bu artış, tabiatiyle tüketime de yansımıştır. Daha önceleri, hayati ve zaruri ihtiyaçlar için yapılan tüketme faaliyeti, artık zamana uyma ile zevk ve keyif için yapılan tabiri caizse “tüketmek için tüketme” eğilimlerine dönüşmüştür.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR-MARKA VE PATENT HUKUKU

Fikri mülkiyet hakları hem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (kısaca “FSEK” diye) yer alan eserden doğan hakları ve eser ile bağlantılı hakları hem de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’da (kısaca “SMK” diye) düzenlenen sınai mülkiyet haklarını kapsamaktadır.

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin haklarını ele alan önemli bir hukuk alanıdır. Hekimlerin ve hastaların sağlık alanında kanunlarla çerçevelenmiş hakları bulunmaktadır.

NÜFUS HUKUKU

Medeni Hukukun branşı olan Kişiler Hukukunun alt bir alanı olan ve gittikçe ayrı bir ihtisas branşı haline gelen Nüfus Hukuku, kişilerin hayatlarındaki en temel konular olan ad-soyad, soybağı, yerleşim yeri, ailevi kayıtlar gibi konuları düzenler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Türkiye’de de 6 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile, kişilerin özel hayatları ve her türlü verilerini güvence altına almak için farklı tedbirler uygulanmaya başlamıştır.

TAZMİNAT HUKUKU

Zarar verenin zararı telafi etmesi gereği temel hukuk prensiplerinden birisidir. Zarar görenin maddi ve manevi zararının hesaplanması ve para olarak karşılığının bulunması özellik arz eden bir alandır.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kat mülkiyeti, yapısı itibariyle teknik bir konu olduğundan kanun koyucu tarafından; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda özel olarak düzenlenmiştir.

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, kamu hukuku alanında yer alan bir hukuk dalıdır. Hukuk dünyasının tüm paydaşları için idare hukuku önemli bir yere sahiptir.

SON YAZILAR

Bu yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın […]
Bu yazımızda, idarelerin eylem ve işlemleriyle verdikleri zararların tazmini için açılacak TAM YARGI DAVASI incelenecektir. TAM YARGI DAVASI, Hukuk Devleti […]
Bu yazımızda, kıdem tazminatının istifayla kaybedilmemesi bakımından İş Kanunundaki hükümler incelenmiştir.
Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.