PRATİK ÇÖZÜM
DÜRÜSTLÜK
MEMNUNİYET
BİZ KİMİZ?

DÜNDEN BUGÜNE…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2009-2013 seneleri arasında hukuk öğrenimi gören Av. Mehmet Yavuz Bağcı, 2013-2014 seneleri arasında avukatlık stajı yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapan Av. Mehmet Yavuz Bağcı, 2019 senesinde “Mevzuatta ve Yargısal İçtihatta Şehircilik İlkeleri” tezini savunarak mezun olmuştur.

TEMEL FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk alanına iş hukuku denilmektedir. İş hukuku, özel hukuk içerisinde gösterilse de, devletin çalışma hayatına pozitif müdahalesi yönüyle kamu hukuku yönü de bulunmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik bir hukuk alanı olmaktan çok, bir sosyal programlar ve politikalar bütünüdür.

İDARE HUKUKU

İdare hukuku sadece hukukçuları ilgilendiren bir alan değildir. İdare hukuku kamu bürokrasisinden özel hukuk alanına kadar etkili olmaktadır.

SÖZLEŞME HUKUKU

Başlangıçta ilişkiler genelde güvene dayalı olarak kurulsa da, daha sonra meydana gelen çeşitli gelişme ve değişiklikler, tarafların ileri sürdükleri beyan ve kabullendikleri sözleşmelere uymalarını zorlaştırmakta veya vazgeçirebilmektedir.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Apartmanlarda, sitelerde ya da toplu yapılarda yaşayan kişiler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yönetim esasları, kat malikleri ve toplu yapı sakinlerinin borçları, hakları, ortak alanlarda uyulması gereken kurallar, giderlere katılma gibi yükümlülükler teferruatlı olarak belirlenmiştir.

TAZMİNAT HUKUKU

Zarar verenin zararı telafi etmesi gereği temel hukuk prensiplerinden birisidir. Zarar görenin maddi ve manevi zararının hesaplanması ve para olarak karşılığının bulunması özellik arz eden bir alandır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku günümüzde suç teşkil eden haksız fiillere uygulanacak yaptırımları ile suçlunun topluma yeniden kazanılması yanında onarıcı adalet gereği mağdur ve suçtan zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi, bu meyanda uzlaşmanın sağlanması, psikolojik ve adli destek sağlanması konularını düzenleyen normlar bütünüdür.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Türkiye’de de 6 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile, kişilerin özel hayatları ve her türlü verilerini güvence altına almak için farklı önlemler uygulanmaya başlamıştır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Günümüzde tüketicilerin pek çok hakları olmasına rağmen bu konuda insanların yeterli bilgi ve şuura sahip olmaması tüketici haklarının korunması noktasında handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR-MARKA VE PATENT HUKUKU

Fikri mülkiyet hakları hem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (kısaca “FSEK” diye) yer alan eserden doğan hakları ve eser ile bağlantılı hakları hem de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’da (kısaca “SMK” diye) düzenlenen sınai mülkiyet haklarını kapsamaktadır.

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin haklarını ele alan önemli bir hukuk alanıdır. Hekimlerin ve hastaların sağlık alanında kanunlarla çerçevelenmiş hakları bulunmaktadır.

NÜFUS HUKUKU

Medeni Hukukun branşı olan Kişiler Hukukunun alt bir alanı olan ve gittikçe ayrı bir ihtisas branşı haline gelen Nüfus Hukuku, kişilerin hayatlarındaki en temel konular olan ad-soyad, soybağı, yerleşim yeri, ailevi kayıtlar gibi konuları düzenler.

SON MAKALELER

Bu yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 […]
Bu yazımızda, idarelerin eylem ve işlemleriyle verdikleri zararların tazmini için açılacak TAM […]
Bu yazımızda, kıdem tazminatının istifayla kaybedilmemesi bakımından İş Kanunundaki hükümler incelenmiştir.
Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.