İnsan, zekasının gelişmişliği ile bu dünyada diğer canlı türlerinden ayrılan ve teknoloji ortaya çıkarabilen bir varlıktır. İnsanın meydana getirdiği ürünler sadece fiziki olarak meydana getirdiği ürünlerden mütevellit olmayıp fikri emek ve çabası sonucu ortaya çıkan düşünce ürünlerini de içinde barındırmaktadır. Fiziki görünüme sahip olmayan bu ürünleri korumak için kanun koyucular eser sahiplerine, belli sürelerle başkalarının işbu ürünleri kullanmalarına engel olma hakları tanımışlardır. İşte fikri emek ve çaba sonucu ortaya çıkarılan bir ürün üzerindeki bu hakka fikri mülkiyet hakkı denilmektedir. Fikri mülkiyet hakları ayrıca diğer haklar gibi alınıp satılabilir, süreli ya da süresiz olarak kullanım hakkına (inhisari olmayan/basit ruhsat – lisans / inhisari/tam ruhsat – lisans), haciz, rehin, miras yolu ile intikale konu edilebilirler.

Fikri mülkiyet hakları hem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (kısaca “FSEK” diye) yer alan eserden doğan hakları ve eser ile bağlantılı hakları hem de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’da (kısaca “SMK” diye) düzenlenen sınai mülkiyet haklarını kapsamaktadır. Bu konuda profesyonel danışmanlık hizmeti almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: