Bu yazımızda, idarelerin eylem ve işlemleriyle verdikleri zararların tazmini için açılacak TAM YARGI DAVASI incelenecektir.

TAM YARGI DAVASI, Hukuk Devleti ilkesi gereği, idarelerin eylem ve işlemleriyle verdikleri hukuka aykırı zararlarını tazmin etmesi esasına dayanır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) m. 2/b ye göre, iptal davalarından farklı olarak,  TAM YARGI DAVALARININ her menfaati ihlal olan değil, ancak kişisel hakkı ihlal olanlar tarafından açılabilecektir.

1) İDARİ İŞLEMLERDEN DOLAYI HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN AÇACAĞI TAM YARGI DAVASI:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 12. maddede, bir idari işlemden dolayı hakları ihlal edilenlerin doğrudan TAM YARGI DAVASI  açabileceği gibi, iptal davası ve TAM YARGI DAVASININ beraber veya önce iptal davası sonra TAM YARGI DAVASI  şeklinde açabilecekleri belirtilmiştir.

Önce işlemin iptali davası açılması halinde, Mahkemenin vereceği karar üzerine, idarenin vereceği kararın tebliği veya işlemin icrası üzerine dava açma süreleri içerisinde TAM YARGI DAVASI açılabileceği ifade edilmektedir.

İYUK m. 7’ye göre, dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

2) İDARİ EYLEMLERDEN DOLAYI HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN AÇACAĞI TAM YARGI DAVASI:

İYUK m. 13 de, idari eylemlerden dolayı açılacak TAM YARGI DAVASI düzenlenmektedir.

Buna göre, idari dava açmadan önce, bu eylemleri öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurmak gereklidir.

Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Dava açma süreleri, İYUK m. 7’de düzenlenmiştir.

İYUK m. 13/2’ye göre, görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan TAM YARGI DAVASININ görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.

3) TAM YARGI DAVASINDA SONRADAN TALEP ARTIRMA:

TAM YARGI DAVASI, belli bir miktar belirtilmek suretiyle, harcı ödenerek açılmaktadır. Önceden, talep artırma imkanı bulunmadığı için, çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktaydı. Bu sebeple, İYUK m. 16/4 de 2. cümle ile, bir defaya mahsus olmak üzere, harcı ödenerek talep artırma imkanı getirilmiştir. Talep artırma, genel itibariyle, bilirkişi tarafından maddi zararın hesaplanması sonrası yapılacaktır.

TAM YARGI DAVALARI  için, konunu uzmanı avukatlardan destek alınması, meydana gelebilecek mağduriyet ve hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu konuda tecrübeli olarak, sizlere her zaman yardım ve destekte bulunabileceğimi önemle belirtmeliyiz.

İletişim için,  sitemizde yer alan iletişim formunu doldurabileceğiniz gibi, info@avmehmetyavuzbagci.com adresine veya WhatsApp hesabımıza da yazabilirsiniz.

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: