18.07.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve kabul edilen 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021’e kadar mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Düzenleme 13 milyar TL’lik 180 bin çeki kapsıyor.

Kabul edilen madde metni aynen şöyledir:

MADDE 17- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir.”

Buna göre,

  • Karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.
  • Düzenleme, 30.04.2021’e kadar olan cezaları kapsayacak.
  • Mahkumun, çek bedelinin onda birini alacaklıya 30.06.2022 tarihine kadar ödeme mecbur olduğu düzenlenmiştir.
  • Kalan kısmını ise, 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödeme imkanı getirilmiştir.
  • Borcun tamamen ödenmesi halinde caze mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak, ödememe halinde alacaklının şikayeti üzerine hükmün infazına devam edilecektir.

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: