1-“-…okuma yazma bilmeyen tanık, vasiyetname tanzimine iştirak etmiş ise, vasiyetnamenin iptali gerekir”. (HGK 24.02.1993 t., e: 1992/2-757, k: 1993/71)

2-“-…vasiyetname, baştan sona düzenleyen “noter” tarafından imzalanmalıdır. Vasiyeti, noter düzenlediği halde, “vekilince” imzalanması onu geçersiz kılar”. (2 HD 18.07.2005 t., e: 2005/8654, k: 2005/11578)

3-“-…tanıklar, vasiyetnamenin, kendi önünde resmi memur tarafından vasiyetçiye okunduğunu beyan etmemişlerdir. Vasiyetname geçersizdir, iptali gerekir”. (2 HD 24.12.2002 t., e: 2003/3392, k: 2003/4805)

4-“-…vasiyetname, Amerika’da düzenlenmiştir. Vasiyetnamenin, Amerikan yasalarına uygun düzenlenip düzenlenmediği araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir”. (locus regit actum kuralına göre şekil düzenleme yeri kanununa tabidir) (2 HD 14.04.1977 t., e: 2740, k: 3201)

5-“-…vasiyetname, “şekil” itibari ile “yapıldığı” yer hukukuna tabidir”. (2 HD 22.02.1994 t., e: 1488, k:1887)

6-“-…Yunanistan’da tanzim edilen vasiyetnamenin, yunan yasalarına uygun tanzim edilip edilmediği araştırılmadan tenfizine karar verilemez”. (2 HD 15.04.1963 t., e: 2257, k: 2397)

7-“-…sözlü vasiyetin, yapılabilmesi için ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, bulaşıcı hastalık, harp gibi önemli bir halin varlığı gerekir. Kalp hastası olmak, sözlü vasiyet için, yeterli değildir. (2 HD 29.9.1992 t., e : 7372, k : 8705)

8-“-…sözlü vasiyet, ölümden 2 gün sonra sulh hâkimine tevdi edilmiştir. Vasiyetname, “hemen” tevdi edilmediğinden, geçersizdir.” (2 HD 11.1.1974 t., e : 8059, k : 75)

9-“-…el yazılı vasiyetnamenin, baştan sona miras bırakanın, “el yazısı ile” yazılması. “geçerlilik” koşuludur.” (2 HD 25.2.2004 t., e : 8684, 9818)

10-“-…daktilo ile yazılan vasiyetname, geçersizdir. İptali gerekir.” (2 HD 18.12. 1992 t., e : 12304, k : 12764)

11-“-…vasiyetçinin, kızına dikte ettirdiği (yazdırdığı) vasiyetname geçersizdir”. (2 HD 29.12.1975, e: 9769, k: 9774)

12-“-…el yazısıyla vasiyetname koşulları gerçeklemiş ise, vasiyetname, “tevdi edilmese” bile geçerlidir.” (2 HD 26.2.1974 t., e : 1079, k : 1158)

13-Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, “tesliminden” itibaren, “sulh hukuk” hâkimince, 1 ay içinde açılır. (2 HD 11.2.2008 t., e : 2007/1181, k : 2008/1217)

14-“-…sulh hâkiminin, “görevi”, vasiyetnameyi açmak, okumak ve ilgililere tebliğ etmekten ibarettir. (2 HD 27.12.2005 t., e : 2005/11874, k : 2005/18398)

15-“-…vasiyetname, vasiyetçinin “yerleşim” yeri sulh mahkemesinde açılır.” (2 HD 9.12.2002 t., e : 13909, k : 15050)

16-Sulh hukuk hâkimi, vasiyetnamenin açılıp okunması ile yetinmesi gerekir. “eda” hükmü taşıyan karar veremez. (2 HD 17.4.2003 t., e : 8189, k : 9187).

17-“-…vasiyetnamenin, sulh hâkimliğince açılması, bir “harca” tabi değildir.”

“-…vasiyetnamenin, “şekil” yönünden iptali isteminde dava, “maktu” harca tabidir.”(2 HD 30.5.1995 t., e : 3700, k : 6357)

18-Vasiyetname, sulh hâkimince açılmadıkça, tapuya götürülerek, “doğrudan” intikal istenemez. İntikal yapılmışsa, işlem geçersizdir. (2 HD 15.9.1992 t., e : 6780, k : 7930)

19- “-…yabancı ülkelerde düzenlenen vasiyetnamenin açılmasında, görev sulh hukuk mahkemesine aittir. (HGK 13.2.1991 t., e : 1990/2 -648, k : 1991/65)

20-“-…ehliyet, vasiyetname düzenleme tarihine göre araştırılır”. (2 HD 22.5.2001 t., e : 11359, k : 14807)

21-“-…vasiyetnameler, iptal davası “açmayan” mirasçılar yönünden, geçerliliklerini korur. Bu nedenle, vasiyetnamenin, sadece “iptal” davası açan mirasçı yönünden iptali gerekir.” (2 HD 21.11.2000 t., e : 2001/555, k : 2001/4158)

22-Sürekli alkol almak konusunda, vasiyetnamenin, “yapılış” tarihine göre, uzman tıp kuruluşundan, “rapor” alınmadan hüküm kurulamaz.” (2 HD 23.12.1999 t., e : 2000/3474, k : 2000/6799)

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba! Hukuki desteğe ihtiyacınız varsa hemen iletişime geçebilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: